Obchodní podmínky

obchodní společnosti B-Park s.r.o. , se sídlem Liberec 31, Rybízová 247, PSČ 460 01, IČ 27289354, DIČ CZ27289354.

Spisová značka C 22788 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň v případě samolepicích nápisů  řádně vybavené českými návody k lepení.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň uzavřením kupní smlouvy.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) PLATBY A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou. Kupující musí uhradit veškeré náklady na poštovné, které mu budou při-účtovány k celkové objednávce. Cena poštovného činí 90,00 Kč včetně DPH. V případě navrácení zásilky a opětovného zaslání (špatně uvedená adresa, nevyzvednutí zásilky, …) přiúčtujeme další poštovné.

6) DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů, od odsouhlasení grafického návrhu, není-li uvedeno jinak. V případě, problémů s výrobou zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat. V případě nepřevzetí zboží zaslaného na dobírku, je zboží automaticky vráceno na naši adresu. V takovém případě je zákazník povinen i přes nepřevzetí zboží uhradit plnou výši objednávky a to z důvodu, že se jedná o zakázkovou výrobu a vrácené zboží není možné nějak dál využít.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměna zboží není možná a to z důvodu, že se jedná o zakázkovou výrobu a vrácené zboží není možné nějak dál využít.

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle ustanovení §1837 občanského zákoníku nemůžete od smlouvy uzavřené v zásilkovém obchodě odstoupit a to z důvodu, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zde možnost odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů není!

9) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Záruka se nevztahuje na:

1. vady vzniklé běžným používáním
2. nesprávným použitím výrobku
3. nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (faktura nebo jiný námi potvrzený doklad)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

 

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky se rozumí, že kupující bere na vědomí obsah těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a že s nimi bez výhrad souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujících s tím, že aktuální znění je vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu.

Zákony a předpisy:

– zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů